تلفن پشتیبانی : ۳۳۳۳۱۰۶۶(۰۴۵) شنبه تا پنجشنبه از ۹ صبح تا ۶ بعدازظهر

ما خوشحال میشویم با ما در ارتباط باشید.

تماس با ما

تلفن پشتیبانی : ۳۳۳۳۱۰۶۶(۰۴۵) شنبه تا پنجشنبه از ۹ صبح تا ۶ بعدازظهر
تلفن همراه : 09143532458 (مدیریت)
ایمیل : info@goldseeds.ir

دفتر مرکزی

اردبیل ، تازه میدان ، خیابان ناصرعلی صوفی ، روبروی مسجد قنبلان (تازه میدان) ، فروشگاه طلا بذر

___ طلا بذر, ایده آل کشت

ارتباط با ما و ارسال نامه الکترونیک